CAO-transport - A12 Personeelsdiensten
A12 Personeelsdiensten

CAO-transport

Eén cao voor de hele transportsector een feit

Maandag 12 juni zijn de leden van CNV Vakmensen akkoord gegaan met de nieuwe cao voor de transportsector (beroepsgoederenvervoer over de weg). Daarmee is één landelijke cao voor de hele sector een feit.

Een nieuwe cao brengt wijzigingen met zich mee. Een aantal van deze wijzigingen gaat al snel in. Hieronder een overzicht.

Cao wijzigen per 1 juli 2017

 • Loonstijging van 2%. Bekijk hier de loontabel
 • Iedereen die per 1 juli 2017 één jaar of langer in de eindtrede van zijn loonschaal zit, bij normale uitvoering van zijn werkzaamheden, wordt in de nieuwe eindtrede van zijn/haar loonschaal geplaatst. In drie stappen van 1/3-trede per keer worden loonschalen van A t/m H uitgebreid met een extra trede van uiteindelijk 4%
 • Verblijfskosten en netto en bruto toeslagen worden verhoogd met 2%?
 • Artikel 37 (toeslag eendaagse nachtritten) van de huidige cao wordt vervangen door een toeslagenmatrix. In geval van een eendaagse rit (een rit waarbij het vertrek en de aankomst binnen 24 uur plaatsvinden) krijgt de chauffeur voor diensturen op maandag tot en met zondag tussen 21.00 uur- 05.00 uur een toeslag van 19% op het uurloon
 • De persoonlijke toeslag van artikel 23 (inschaling van functies) wordt afgebouwd met nog toe te kennen treden en/of loonsverhogingen, maar ten minste met 25% per jaar.
  Voor de werknemer van 55 jaar en ouder (nieuwe gevallen) zal de persoonlijke toeslag niet worden afgebouwd
 •  Zeggenschap arbeidstijden voor werknemers van 55 jaar en ouder:
  • Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen  niet verplicht worden tot het maken van overuren.
  • Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het werken in de nacht (meer dan 1 uur tussen 00.00 en 06.00 uur).
  • Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het werken in een ploegendienst.

De nieuwe cao kent nog meer wijzigingen.  Kijk hier voor een volledig overzicht van het onderhandelingsresultaat

Bron: www.TLN.nl