Begrippen transport (vrachtvervoer) - A12
A12 Personeelsdiensten

Begrippen

Begrippen in transport (vrachtvervoer)

Ook in PDF beschikbaar. Klik hier om te downloaden.

AAC
Automatic Air Conditioning. Airconditioning die automatisch een ingestelde temperatuur handhaaft. Klassieke airconditionings-installaties blazen slechts koude of warme (gedroogde) lucht met een door de gebruiker handmatig instelbare kracht.

ACC
ACC staat voor Adaptive Cruise Control, cruise control die werkt met behulp van een camera. Met behulp daarvan past de cruise control de snelheid van de auto aan aan de voorligger.

ACEA
ACEA ( Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) is een groep van Europese Automobielfabrikanten, die onder andere smeerolie eisen voor Europese verbrandingsmotoren.

AdBlue
AdBlue is een oplossing van ureum (32,5 procent) in water. Dit wordt in de hete uitlaatgassen gespoten, wat uiteindelijk resulteert in stikstof en water. Door de toevoeging van AdBlue kan het dieselverbruik in theorie met vijf procent worden teruggedrongen. AdBlue is de werkvloeistof bij SCR-systemen (zie SCR), om het aandeel schadelijke stoffen in uitlaatgassen terug te dringen.

ADR-veiligheidsvoorschriften
ADR is alle regelgeving waar aan moet worden voldaan bij het transport van gevaarlijke stoffen.

Afzetkipper
Truck waarmee je een bak, meest een open container, kunt op- of afzetten.

APK
De term APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Dit betekent dat het voertuig om de zoveel tijd, meestal een jaar, een technische keuring moet ondergaan om te kijken of alle belangrijke onderdelen nog naar behoren werken. Het is in eerste instantie een veiligheidskeuring.

Active Prediction System
Cruise-control-systeem dat via GPS-gegevens weet waar de truck zich bevindt, en tevens weet welke stijgingen en dalingen er in de weg te verwachten zijn. Het systeem past de snelheid en het motorvermogen hierop aan.

Bilateraal vervoer
Bij dit type vervoer wordt er tenminste een grens tussen twee landen overschreden. Bijvoorbeeld een vrachtwagen laadt in Amsterdam en lost in Hamburg.

Biodiesel
Ook E85 genoemd. E85 is een mengsel van 85 procent bio-ethanol en vijftien procent benzine. Bio-ethanol is een milieuvriendelijke brandstof, die in tegenstelling tot normale benzine of diesel veel minder bijdrage levert aan het broeikaseffect. Bio-ethanol wordt gewonnen uit verschillende soorten biomassa, zoals houtresten, maïs, suikerriet en suikerbieten en is daarmee een vernieuwbare, duurzame brandstof. De toepassing van E85 is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar meer duurzame technologieën.

Bio-ethanol
Bio-ethanol is ethanol dat wordt gewonnen uit restafval van bijvoorbeeld suiker, aardappelen en graan.

Biogas
Brandstof die gewonnen wordt uit bio-materie. Hiervoor wordt bijvoorbeeld rioolwater, meststoffen en organisch afval vergast. Ook biomassa wordt gebruikt. Deze brandstof vereist wel een bougie voor ontbranding, wat betekent dat er sprake is van een lagere energie dichtheid. De bougie is niet nodig als het gas gecombineerd ingespoten wordt met diesel zoals bijvoorbeeld in de Volvo FM MethaanDiesel.

Cabotagevervoer
Cabotagevervoer is binnenlands vervoer dat door een transporteur uit een ander land word uitgevoerd.

Carter
In de carter is de opvangbak waar de olie bij een vrachtauto “in ruste” zich bevindt.

CEMT
CEMT staat voor Conference Européenne des Ministres de Transport. In het Nederlands betekent dit ‘Europese Conferentie van de Ministers van Verkeer. CEMT-landen nemen samen besluiten op internationaal vervoersgebied, zoals de milieumaatregelen en een geluidsarme motor.

CMR
Is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land.

Cruise Control
Met dit systeem houdt het voertuig een vaste snelheid aan, zonder de voet constant op het gas te moeten houden. Vaak kan met een knop de snelheid ook per 1 km/h verhoogd of verlaagd worden.

Common Rail
Bij deze techniek zijn drukopwekking en inspuiting/injectie ontkoppeld en is de inspuitdruk onafhankelijk van het motortoerental en de inspuithoeveelheid. Door een zeer nauwkeurige elektronisch geregelde dosering van de brandstof kan de motor optimaal presteren en tegelijkertijd de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperken.

Containerstuwadoor
Dit is de op– en overslag van containers, vaak bevindt zich dat bij een haven.

Contractlogistiek
Contract tussen opdrachtgever en dienstverlener over de te voeren diensten.

DC
Distributiecentrum

Dieplader
Een dieplader is een vrachtauto/opleger met een verlaagde laadvloer die speciaal geschikt is voor het vervoer van grote zware voorwerpen zoals machines, shovels, ed.

DME, Dimethyl Ether
Alternatieve brandstof die wordt gewonnen door biomassa te vergassen. Wordt bij relatief lage druk vloeibaar behandeld.

Drive-by-wire
Drive-by-wire vervangt de mechanische en hydraulische systemen in de auto, zoals de stuurstang of rem, voor elektronische signalen die door middel van een motor de systemen over neemt.

Dockshelter
Een Dockshelter is een laad/lossluis, gemonteerd aan een laad-/losperron. Een vrachtauto wordt achteruit tegen het perron gereden. Vervolgens wordt de dockshelter over de achterzijde van de laadruimte geschoven.

Dolly
Een wielenstel met hierop een koppelschotel en ervoor een triangel. Hiermee kan via de triangel gekoppeld worden met een motorwagen en via de schotel met een oplegger. Wordt nu veel gebruikt bij LZV.

E85
E85 is een mengsel van 85 procent bio-ethanol en vijftien procent benzine. Bio-ethanol is een milieuvriendelijke brandstof, die in tegenstelling tot normale benzine of diesel veel minder bijdrage levert aan het broeikaseffect. Bio-ethanol wordt gewonnen uit verschillende soorten biomassa, zoals houtresten, maïs, suikerriet en suikerbieten en is daarmee een vernieuwbare, duurzame brandstof. De toepassing van E85 is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar meer duurzame technologieën.

EBS
Electronic Braking System. De remmen worden in plaats van pneumatisch elektronisch aangestuurd. De uiteindelijke bediening van de remmen gebeurt nog wel pneumatisch.

EDC
EDC (Electronic Diesel Control)-systemen controleren en sturen elektronisch de toevoer van dieselolie in de cilinder.

EEV-motor
EEV staat voor Enhanced Environmentally friendly Vehicles. Een EEV-Motor is schoner dan een de Euro 5-motor. De EEV-norm hanteert tevens een grenswaarde voor geluid van 77 dB(A).

EGR
EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation. Dit zorgt ervoor dat een deel van de uitlaatgassen terug de motor in wordt geleid. Hierdoor daalt de temperatuur, en komen bepaalde chemische reacties minder voor. Het gevolg: minder schadelijke stikstofoxides (zogeheten NOx) in de uitlaatgassen. Theoretisch nadeel is een wat hoger brandstofverbruik.

EMS

European Modular System. In het leven geroepen in Europa na de toetreding van Zweden en Finland tot de EU. Dit systeem voorziet in de modulaire verlenging van de standaard-truck in Europa (16,5 meter en 18,75 meter en veertig ton) tot truck-combinaties van 25,25 meter en zestig ton. (Zie ook LZV).

Entrepot
Opslagplaats waar goederen tijdelijk kunnen worden opgeslagen

Euro 4, 5 en 6 motoren
Bij Euro 4 en 5 mag slechts een beperkte hoeveelheid luchtvervuilende stoffen worden uitgestoten (met name stikstofoxide (NOx) en fijnstof). De strengere Euro-4-norm werd in 2006 van kracht. De Euro 4-norm betekent een halvering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. In het najaar van 2009 werd Euro 5 wettelijk verplicht. Momenteel is Euro 6 de norm.

Europallet
Standaardpallet uit Duitsland (van de Duitse Industrie-Norm) met het formaat 800 x 1200 millimeter.

ESP
Electronic Stability Program: Elektronische Stabiliteitsregeling. Het ESP controleert voortdurend of het gedrag van de auto overeenkomt met de intenties van de bestuurder en corrigeert de auto indien noodzakelijk. Het komt erop neer dat bij te hard een bocht in rijden, ESP een of meerdere wielen zonder tussenkomst van de chauffeur bijremt.

Flexmotoren
Deze motoren zijn geschikt voor zowel benzine, pure bio-ethanol als andere biomotorbrandstoffen.

Fleet Management
Dit is het volgen van positie en status en verbruik van transportmiddelen via boordcomputers.

Frontstuur-cabine
Dit is een truckcabine zonder neus, de motor zit onder de cabine.

Galileo
Galileo is een Europese versie van het bekende GPS-systeem dat ontwikkeld is door de Amerikanen. Galileo bepaald met behulp van satellieten je positie, het systeem is nauwkeuriger dan GPS.

GPS
Global Positioning System, is een navigatiesysteem dat gebruik maakt van minimaal drie satellieten om de positie op te bepalen. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse leger maar nu over de hele wereld in gebruik. Het de kan de positie tot op drie meter nauwkeurig bepalen.

Groupage
Laden van meerdere zendingen met (grofweg) dezelfde bestemming.

Head-up display
Bij het Head-up display wordend de gegevens van de instrumenten zoals snelheid, toerental en de hoeveelheid brandstof op het scherm geprojecteerd. Het komt nu vooral voor in personenauto’s.

Heckmotor
Hierbij wordt de motor verticaal achter de achteras geplaatst. Dit is vooral het geval bij touringcars.

Hefas/liftas
De hefas is de as die omhoog wordt getrokken wanneer het voertuig niet zo zwaar beladen is. Hierdoor heeft de vrachtwagen minder rolweerstand en wordt er op deze manier brandstof bespaard.

Hoefijzervervoer
Dit vervoer tussen twee plaatsen in Nederland loopt gedeeltelijk door het buitenland.

Horizontaal transport
Transporteren van goederen op dezelfde hoogte.

Huckepack vervoer
Bij dit type vervoer gaat de complete oplegger of aanhangwagen op transport. De trekker en de chauffeur gaan dan niet mee.

Hybridetruck
Vrachtwagen die behalve met een dieselmotor, ook met een elektromotor is uitgerust. Die gebruikt energie uit een accupakket dat wordt opgeladen wanneer de vrachtwagen rijdt, rolt of remt. De vrijkomende energie wordt opgeslagen in de accu’s. Rijdt de chauffeur een milieuzone binnen, dan kan hij overschakelen op electrotractie.

Hydrarol
Het Hydrarol-systeem is bijna hetzelfde als een walking-floor, het verschil dat bij een hydrarol-systeem in de laadvloer rolbannen zijn aangebracht die door middel van een kettingsysteem worden bediend.

Innenlader
Een innenlader wordt gebruikt voor het transport van glas, beton, papier, en heftrucks. De speciale opleggers werken met losse ladingsdragers waarop de goederen vooraf klaargezet kunnen worden. Moet de chauffeur laden of lossen dan kan de achterdeur van de trailer gewoon open. Door middel van luchtvering en hydraulisch verstelbare kopsectie kan deze tot laadniveau zakken. In feite is het een grote aanhanger die hoge opstaande randen heeft die kan zakken om makkelijk te laden.

Katalysator
Dit zorgt voor een vermindering van de hoeveelheid schadelijke stoffen in de uitlaatgassen (koolmonoxide, koolwaterstoffen en stikstofoxiden).

Kipper
Dit type vrachtwagen is uitgerust met een laadbak waarin vaak grondverzet werk mee wordt uitgevoerd.

kW
Kilowatt is een meeteenheid om het motorvermogen van het voertuig uit te drukken, ofwel de hoeveelheid energie die de motor kan omzetten in bewegingsenergie. Een kilowatt is 1,36 pk.

Laadschop
De laadschop is een kleine shovel die veel gebruikt word bij kleine graafwerkzaamheden bij onder andere stratenmakers en hoveniers.

Ladderchassis
Opbouw van het chassis waarbij sprake is van twee langsligger en een aantal dwarsliggers.

LKW
De letters LKW (Last Kraft Wagen) is de Duitse benaming voor een vrachtwagen.

LNG/LBG
LNG (Liquefied Natural Gas), of LBG (Liquefied Bio Gas) is samengeperst vloeibaar aardgas of biogas, dat onder temperaturen van ca. -162°C vloeibaar is.

LPG
LPG (Liquidfied Petroleum Gas) staat in Nederland voor autogas. Deze brandstof is lood – en zwavelvrij waardoor het schoner is voor het milieu.

LZV
Een Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV), ook wel Ecocombi, is een vrachtwagen die meer vracht kan en mag vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Een LZV is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 lang is en (in Nederland) maximaal 50 ton zwaar mag zijn. Omdat het brandstofverbruik nauwelijks stijgt, wordt bij het transporteren van goederen per LZV 4 tot 30% brandstof bespaard. Er bestaan zeven mogelijke LZV-varianten (zie afbeelding). De varianten F en G komen nauwelijks voor.

Voor het besturen van lange zware voertuigen (LZV’s) moet u in het bezit zijn van het ‘CCV certificaat Chauffeur Lange Zware Voertuigen’. Dit certificaat ontvangt u als u bent geslaagd voor het examen ‘certificaat chauffeur LZV’ bij het Centraal Bureau Rijbewijzen (CBR). U kunt aan het examen deelnemen als u kunt aantonen dat u minimaal vijf jaar ervaring heeft met het besturen van een voertuig waarvoor de rijbewijscategorie CE en code 95 is vereist. Ook moet u een verklaring tekenen dat u in de drie jaar voorafgaand aan deelname van het examen geen ontzegging van de rijbevoegdheid heeft gehad en uw rijbewijs niet ongeldig is verklaard of is ingevorderd wegens een overtreding of een misdrijf.

Methanol
Product dat voortkomt uit het vergassen van biomassa. Om het efficiënt te kunnen ontbranden is er een additief nodig voor betere ontbranding.

Milieuzone
Deel van een binnenstad waar je niet in mag met je vrachtwagen wanneer die voldoet aan Euro 3, 2 of nog ouder, mits je er een roetfilter op hebt zitten. Steeds meer steden in Nederland en de landen om ons heen stellen milieuzones in. Verwacht wordt dat over een paar jaar trucks geen uitlaatgas meer mogen uitstoten in milieuzones. Dan mogen alleen nog hybridetrucks de stadscentra in.

MWT
Mega Windmill Transporter

Naloopas
De naloopas is bij een trekker of bakwagen de as die na de aangedreven as komt, dit is dus de achterste as, bedoeld voor extra draagvermogen.

Nm
Newtonmeter, hier wordt het koppel van een krachtbron (motor) mee aangeduid.

OBD
On Board Diagnosis. Voorziening die met behulp van NOx-sensor controleert of er daadwerkelijk AdBlue is getankt dan wel dat de EGR-installatie werkt. Rijdt een chauffeur weg met niet goed werkende SCR- of EGR-installatie dan reduceert de OBD het motorkoppel. Met andere woorden: dan beschik je nog maar over twintig procent van het maximale vermogen. Truckfabrikanten zijn sinds 1 oktober verplicht hun auto’s met een OBD uit te rusten.

Oplegger
Een oplegger (trailer) is een aanhangwagen, die geen eigen vooras heeft en waarvan dus een belangrijk deel van het gewicht op het trekkend voertuig (de trekker) rust. De oplegger wordt door middel van een kingpin op de koppelschotel van een trekker gekoppeld. Men spreekt dan van een trekker-opleggercombinatie. Een trekker kan met elke oplegger rijden, zodat chauffeur en trekker niet op het laden en lossen hoeven te wachten. Opleggers zijn er in veel uitvoeringen afhankelijk van het gebruiksdoel. Een combinatie (Frans: camion-remorque) kan ook worden beschouwd als tautliner zolang deze zijdelings kan geladen of gelost worden. Het begrip tautliner slaat op een voertuig met schuifzeilen en schuifstaanders.

Patronaal attest
Als een chauffeur ziek of op vakantie is geweest beschikt hij vaak niet over de correcte registratiebladen, omdat hij deze niet gebruikt heeft. Daarvoor schrijft de werkgever vaak een ‘patronaal attest’ uit waaruit blijkt wat bestuurder heeft gedaan in die dagen. Wellicht wordt dit vakantiebriefje in de toekomst afgeschaft.

PPO
Puur Plantaardige Olie, men test nu motoren met deze vorm van brandstof

PTO
PTO staat voor Power Take Off (krachtafnemer). De PTO wordt aangedreven via de versnellingsbak of motor, dit zorgt ervoor dat ook de hulpapparatuur die op de vrachtwagen aanwezig is van stroom wordt voorzien.

RDS
RDS (Radio Data System) zijn informatiesignalen die naar de radio worden verstuurd. Deze signalen maken onderdeel uit van de radiosignalen die de radio opvangt. Hiermee kunnen ook korte tekstberichten worden doorgegeven. Ze worden door veel routenavigatiesystemen ook gebruikt om file en flits informatie door te geven.

RDW

RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) geregistreerd de data van de APK en andere belangrijke gegevens van de vrachtwagen.

Retourleiding
Overtollig brandstof stroomt via een retourleiding terug de tank in. Dit moet er voor zorgen dat er een bepaalde druk in het brandstofcircuit ontstaat die moet voorkomen dat er lucht wordt aangevoerd.

RMO
Rijdende melkontvangst, algemeen gebruikte afkorting voor inzamelen van melk bij boeren.

Ro-Ro veerboten
Roll-on Roll-off veerboten hoeven niet om te draaien om te kunnen laden en lossen.

Roetfilter
De roetdeeltjes die bij de verbranding van diesel vrijkomen woorden door het roetfilter afgevangen. Zit het roetfilter vol, dan verbrand het in geval van een zelf regenererend filter, zelf de afgevangen roet.  Daardoor is brandstof uitstoot minder schadelijk voor het milieu.

Rollende landstraße
Oostenrijks systeem waarbij trucks met trailer en al, én met de chauffeur, op de trein gaan voor de Alpen-transit.

Ruggegraat-chassis

In tegenstelling tot bij het ladderchassis, is er nu nog maar sprake van een langsligger met enkele dwarsbalken. Constructie die nauwelijks gebruikt wordt.

Schotel

De schotel is de plek waar de trailer aan de trekker word gekoppeld.

Schuifvloer
Een schuifvloer (bewegende vloer) is een hydraulisch aangedreven laad- en lossysteem voor het automatisch laden en lossen van een grote verscheidenheid aan bulkproducten (zoals zand, potgrond, huishoudelijk afval, schroot) en verpakte goederen (pallets, balen, papierrollen).

Sleepas
Dragende as achter de aangedreven as van de motorwagen of trekker.

Synthetische olie
Door chemische processen verkregen smeermiddel wat ontdaan is van de nadelen van minerale olie. Synthetische olie is in de regel dunner dan minerale en gaat langer mee. Is derhalve ook een stuk duurder, vaak het dubbele van minerale olie.

Tachograaf
Toestel dat de gereden tijd, snelheid en aantal afgelegde kilometers bij houdt. In het digitale tijdsperk ook DTCO genoemd.

Teu
Twenty foot equivalent unit; Twintig-voets container van ongeveer 6 meter lang. Een 40 voet container meet dus 2 teu.

Torpedo
Vrachtwagen met neus, waarbij de motor voor de cabine is geplaatst in plaats van eronder.

Transitoverkeer
Dit is doorrijdend verkeer, het tegenover gestelde van bestemmingsverkeer.

TPC
Tire Pressure Control, ook wel TPWS (Tire Pressure Warning System). Alarmsysteem dat een gil geeft als de druk in een van de banden lager wordt of zelfs wegvalt. Actueel geworden in combinatie met super single op de trekas, waarbij dubbellucht montage dus niet meer nodig

Twistlock
Een twistlock is een hulpmiddel voor het bevestigen van containers en wissellaadbakken. Het is een speciale, draaibare kegelvormige pin.

 Vrachtbrief
Document dat dient als ontvangstbewijs voor de te vervoeren goederen. In het internationale vervoer wordt hiervoor de CMR gebruikt.

 Vrachtwagen
Een vrachtauto of vrachtwagen (in het Belgisch-Nederlands ook wel camion) is een motorvoertuig gemaakt voor het vervoeren van goederen en waarvan de toegestane maximale massa meer dan 3500 kilogram bedraagt.

Volumetrailer
Een trailer die er op gebouwd om zoveel mogelijk lading mee te nemen. Vaak heeft deze maar een as en ligt de vloer erg laag om een zo groot mogelijk laadvolume te creëren.

Voorloopas
De voorloop as is de as die voor de aangedreven as komt bij een trekker. In veel gevallen is de voorloopas ook gestuurd en ‘helpt’ hij als het ware de vooras.

Vooroverbouw
De vooroverbouw is het gedeelte gemeten vanaf het hart van de koppeling tot en met de voorkant van de trailer.

Walkingfloor
Deze vloer wordt gebruikt in een trailer. Deze horizontale vloer is beweegbaar, waardoor lading van voor naar achteren kan worden geschoven. Dit gebeurt door middel van beweegbare vloerdelen, een walking floor wordt ook veel gebruikt in vrachtvliegtuigen.

Wiellader
Laadschop op luchtbanden.

Wissellaadbak
Een wissellaadbak of afzetbak (ook wel aangeduid met het Engelse swap body) is een uitwisselbare laadbak die zich makkelijk laat scheiden van het draagvoertuig. Dit is vergelijkbaar met een zeecontainer, maar verschilt daarvan door een andere maatvoering en een minder zwaar uitgevoerde constructie. Ze worden veel gebruikt voor intermodaal vervoer van allerlei soorten goederen, waardoor er zeer veel verschillende varianten bestaan. De meeste wissellaadbakken hebben bevestigingspunten voor twistlocks op dezelfde maten als een (20′-)ISO-Container. Dit maakt vervoer op eenheden ontworpen voor zeecontainers mogelijk. Om de wissellaadbakken te kunnen gebruiken bij gecombineerd vervoer (overslag van vrachtwagen op trein en andersom) moeten er aan de onderzijde aangrijppunten zijn voor speciale grijparmen waarmee het geheel opgetild kan worden (UIC 592-4). Er bestaan ook een groot aantal varianten die ook aan de bovenkant bevestigingspunten voor twistlocks hebben, waaraan de eenheid opgetild kan worden.

Ook in PDF beschikbaar. Klik hier om te downloaden.