Inschrijven Opdrachtgevers A12 Personeelsdiensten
a12chauffeur

Inschrijven opdrachtgevers

""
1 Bedrijfsinformatie
2 Risico-inventarisatie
3 Vragenlijst
4 Ondertekening
Bedrijfsnaam
Aanhef
Contactpersoon
Functie
Afdeling
Telefoonnummer
Faxnummer
Mobielnummer
Calamiteiten nr.
Website
Straatnaam
Postcode
Plaats

Factuuradres ( indien afwijkend van adres )

Straatnaam
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Faxnummer

Werkadres ( indien afwijkend van adres )

Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
KVK-nummer
Niwo-nr. (Trans.verg.)
Type cao

Als uitzendbureau zijn wij verplicht de uitzendkracht goed te informeren over zijn of haar nieuwe werkplek. Belangrijk onderdeel hierbij is het inventariseren van eventuele risico’s, zodat deze voor de opdracht met de uitzendkracht doorgenomen kunnen worden.

Naam bedrijf
Contactpersoon

Aan welk risico’s wordt een uitzendkracht blootgesteld?

Blootstelling aan gevaarlijke (onder andere chemische) stoffen
Werken met gevaarlijke machines en gereedschappen
Lichamelijk zwaar werk, zoals tillen en sjouwen
Blootstelling aan trillingen en stoten
Ongunstig werkklimaat (onder andere koude)
Anders, namelijk:

Welke hulpmiddelen moet de UZK gebruiken?

Helm
Veiligheidschoenen
Gehoorbescherming
Handschoenen
Laarzen
Veiligheidsjas
Overig
Krijgt UZK veiligheidsinstructies?
Krijgt UZK werkinstructies?
Is hier een handboek/handleiding van?
Zijn er bijzonderheden die u wilt vermelden?
0 /
Naam
Datum
Ondertekening
Vorige
Volgende