FAQ - Transport - Wat betekent Code95? ADR? VLG?
A12-Personeelsdiensten_gww-vacatures

FAQ

Veel gestelde vragen

 

CAO Transport

Maandag 12 juni 2017 zijn de leden van CNV Vakmensen akkoord gegaan met de nieuwe cao voor de transportsector (beroepsgoederenvervoer over de weg). Daarmee is één landelijke cao voor de hele sector een feit.

Welk rijbewijs heb ik nodig om in een vrachtwagen te rijden?

Er zijn 2 soorten vrachtwagenrijbewijzen C en C1. Het verschil tussen rijbewijs C en C1 is dat u met het rijbewijs C alle vrachtwagens (zonder aanhanger) mag besturen en met het rijbewijs C1 elke vrachtwagen met een toegestaan maximaal gewicht van 7.500 kilo. Deze gegevens vindt u op het kentekenbewijs van het voertuig.

U kan het rijbewijs C1 dus zien als een rijbewijs voor lichte vrachtwagens. Dit rijbewijs is vaak (minimaal) nodig als u met een zware camper of ambulance wilt gaan rijden (zwaarder dan 3500 kilo met een maximum gewicht van 7500 kilo.

Rijden met een aanhanger

Heeft u rijbewijs C of C1? Dan mag u een aanhanger of oplegger tot 750 kilo aan uw vrachtwagen koppelen. Het gaat dan om de maximummassa.Is uw aanhanger of oplegger zwaarder? Dan heeft u rijbewijs CE of C1E nodig.

Minimumleeftijd voor rijexamen C en CE
Om rijxamen te doen voor C en CE moet u minimaal 21 jaar zijn. Als u uw rijbewijs C in combinatie met uw vakbekwaamheid (code 95) haalt, dan kunt u examen doen vanaf 18 jaar. Voor de nieuwe rijbewijscategorieën C1 en C1E kunt u examen doen vanaf 18 jaar. U mag vanaf uw 17e rijlessen volgen voor zowel het rijbewijs C als C1. Als voorwaarde hiervoor geldt dat u een opleiding volgt tot beroepschauffeur in het goederenvervoer over de weg.

Wat betekent code 95?

Code 95, de Richtlijn vakbekwaamheid, is een Europese richtlijn. In de Richtlijn staat wat een beroepschauffeur moeten doen om chauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt vanaf vanaf 10 september 2009 voor vrachtautochauffeurs.

Voor wie geldt de code 95?

De code 95 geldt voor de houders van een rijbewijs C, C1 en/of D, D1, eventueel aangevuld met E, zowel in het eigen vervoer als in het beroepsgoederenvervoer. Voor de code 95 zijn er vrijstellingsmogelijkheden. Op de EVO site staat een overzicht van de vrijstellingen.
Bij gebruik van een vrijstelling moet bij controle aangetoond kunnen worden dat aan de vrijstellingsvoorwaarden voldaan wordt. Er bestaat geen officieel vrijstellingsdocument. Meer informatie? Klik hier!

Vervalt mijn rijbewijs C als ik geen code 95 erop heb?

Nee, rijbewijs C blijft behouden alleen mag je zonder code 95 niet beroepsmatig rijden, tenzij een vrijstelling van toepassing is.

Als ik het rijbewijs C gehaald heb voor 10 september 2009 en ik laat de code 95 bijschrijven na 10 september 2016 ben ik dan de vrijstelling voor de basiskwalificatie kwijt?

Nee, de vrijstelling voor de basiskwalificatie blijft, maar u mag niet beroepsmatig op de vrachtauto rijden tot code 95 erop staat, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Op het moment van bijschrijven van code 95 na 10 september 2016 mogen de gevolgde opleidingen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Hoe kan ik zien of code 95 al op mijn rijbewijs staat?

Achter de geldigheidsdatum van rijbewijscategorieën C, C1 en/of D, D1 staat ‘95’ met een geldigheidsdatum.

Bestaat de 12 uurs vrijstelling nou wel of niet?

Er waren twee vrijstellingen waarbij de 12 uur rijtijd van toepassing is.
De eerste was een nationale vrijstelling waarbij de chauffeur niet meer dan 12 uur rijtijd had per week. Deze was overgenomen van het Nederlandse chauffeursdiploma. Deze vrijstelling is vervallen per 1 juli 2015.
Wel bestaat de Europese vrijstelling voor vervoer van materiaal beroepshalve gebruikt. In Nederland wordt als aanvullende eis een maximum van twaalf uur rijtijd per week aan verbonden.

Waar kan ik als chauffeur zien hoeveel nascholingsuren ik heb gevolgd?

Op de website Mijn CBR kan de chauffeur door in te loggen met zijn DigiD code inzien hoeveel nascholingsuren op zijn naam geregistreerd staan. De werkgever heeft geen toegang hiertoe.

Wat is de boete als ik per 10 september 2016 geen code 95 op mijn rijbewijs heb staan?

Het boetebedrag is 800 euro, de chauffeur mag niet verder rijden en de verzekering dekt geen schade wanneer het rijbewijs niet geldig is. Als code 95 niet op het rijbewijs staat, wanneer dit wel nodig is, is het rijbewijs niet geldig.
Als er wel 35 uur nascholing gevolgd is, maar de code 95 is nog niet op het rijbewijs bijgeschreven, dan geldt het rijbewijs als niet geldig bij beroepsmatig gebruik zonder vrijstelling. De controleur accepteert geen gevolgde 35 uur nascholing, alleen de code 95 op het rijbewijs volstaat.

Wat te doen als ik 35 uur nascholing heb gevolgd?

Om de code 95 op het rijbewijs te krijgen kun je, afhankelijk van de geldigheidsdatum van het rijbewijs, je rijbewijs verlengen of vernieuwen (officieel heet dit duplicaat aanvragen). Bij vernieuwing blijft de geldigheidsdatum van het rijbewijs gelijk en is geen medische keuring nodig. Bij verlenging krijgt het rijbewijs een nieuwe geldigheidsdatum van vijf jaar en is wel een medische keuring nodig.
De rijbewijskosten bedragen maximaal 40 euro. De kosten van een medische keuring variëren.
De aanvraag van een rijbewijs duurt 5 werkdagen. Een medische keuring kan veel tijd vergen.

Kan ik meer dan 35 uur nascholing volgen in een periode van 5 jaar?

Per periode van 5 jaar mag maximaal 35 uur nascholing gevolgd worden. Meer uren die gevolgd worden tellen niet mee voor code 95. Vooraf sparen is niet mogelijk.
De eerste periode van nascholing is in Nederland verruimd van 5 naar 7 jaar voor chauffeurs die het C rijbewijs hebben gehaald voor 10 september 2009. Na deze eerste periode geldt standaard de 5 jaars periode.

Ik ben geboren voor 1 juli 1955. Ben ik nog vrijgesteld?

Nee, helaas. De vrijstelling voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 is vervallen per 1 juni 2015.
Als de oudere chauffeur het rijbewijs heeft verlengd tussen 10 september 2009 (ingang Richtlijn vakbekwaamheid) en 1 juni 2015 (vervallen vrijstelling) dan is de code 95 met een geldigheidsdatum op het rijbewijs vermeld. Wil de oudere chauffeur opnieuw de code 95 op het rijbewijs hebben dan zal 35 uur nascholing gevolgd moeten worden.

Wat betekent de afkorting ADR?

ADR is de afkorting van het Europees verdrag over het internationaal vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. ADR is een Franse afkorting dat staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Er zijn 39 landen toegetreden tot het verdrag, waaronder Nederland en België.

De afkorting ADR wordt in de meeste gevallen gebruikt om de bijlagen die in het verdrag staan aan te duiden. In deze bijlagen staan alle voorschriften voor het vervoeren van gevaarlijke goederen vermeld. Elke twee jaar past een commissie van deskundigen de voorschriften aan. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis. Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over land van Gevaarlijke stoffen).

 Wat betekent de afkorting VLG?

VLG staat voor de regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen. Deze regeling is samen met de wet vervoer gevaarlijke stoffen en het besluit vervoer gevaarlijke stoffen de wettelijke basis van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Wat betekent de afkorting VCA?

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Voordelen van VCA-certificatie

Minder verwondingen, minderverzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving.

Wat mag je met een ADR certificaat Tank vervoeren?

ADR tank is een aanvulling op het certificaat ADR Basis. Naast alles wat je met een certificaat ADR Basis mag vervoeren, mag je met de aanvulling Tank ook gevaarlijke stoffen vervoeren in:
a) tankwagens en batterijwagens met een inhoud van meer dan 1.000 liter
b) tankcontainers en MEGC’s (gascontainers) met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter.

AVC (Algemene Vervoerscondities)

Overeenkomst die vaak wordt gebruikt bij wegtransport binnen Nederland. De AVC regelen de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade ontstaan aan de vervoerde goederen.

Wat betekent de afkorting LZV?

Een LZV is een vrachtwagen die meer vracht kan vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Een LZV mag maximaal 25,25 meter lang zijn en niet meer dan 50 ton wegen. Een gewone vrachtautocombinatie mag ook maximaal 50 ton wegen terwijl de maximale lengte 18,75 meter bedraagt.

Wat is een tachograaf?

Een tachograaf is een instrument waarmee de snelheid van een voertuig wordt gemeten. Een tachograaf wordt veelal gebruikt om de snelheid van binnenvaartschepen of chauffeurs te controleren. Meer informatie? klik hier!