Wat doe je als grondwerker? - A12 Personeelsdiensten
grondwerk-a12-personeelsdiensten

Grondwerker

Een grondwerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met grond- en graafwerkzaamheden. Je voert verschillende werkzaamheden uit met de hand of met een machine. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld het graven van sleuven om kabels of leidingen in te verwerken. Ook het aanleggen van een riool kan tot de werkzaamheden van een grondwerker behoren. Er wordt vaak samengewerkt met een machinist die met een machine graafwerkzaamheden uitvoert. Je zorgt dat er geen bestaande leidingen of kabels worden geraakt tijdens het graven. De grondwerker zal alleen handmatig graven als dit niet anders kan, omdat de betreffende plek voor een machine onbereikbaar is of als de werkzaamheden daarom vragen.

Het beroep grondwerker is vrij algemeen omdat er uiteenlopende soorten specialisten werkzaam kunnen zijn als grondwerker. In veel gevallen zal het voorbereidende werkzaamheden betreffen, zoals voor het aanleggen van kabels, rioleringen of andere bouwwerkzaamheden. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan het om gleuven graven gaan maar kan het ook om grotere grondwerkzaamheden gaan. Zoals eerder omschreven is het goed denkbaar dat je als grondwerker ook verantwoordelijk kan zijn voor andere werkzaamheden. Met andere woorden: over het algemeen worden verschillende vaklieden aangemerkt als grondwerker. De meeste grondwerkers zijn dan ook niet alleen verantwoordelijk voor graafwerkzaamheden. Daarnaast kunnen grondwerkers voor verschillende bedrijven werkzaam zijn binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Een grondwerker is dus voor zijn werkzaamheden onder het straatniveau werkzaam. Grondwerkzaamheden kunnen om veel redenen uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van gasleidingen of waterleidingen of aan het vernieuwen van rioleringen. Daarnaast kunnen grondwerkzaamheden nodig zijn om bijvoorbeeld internetkabels, telefoonkabels en stroomkabels te vernieuwen. Als gemeentes de bestrating willen vernieuwen, wordt in veel gevallen ook de riolering meegenomen. Tegenwoordig worden er vaak zelfs twee leidingen aangelegd, namelijk één voor de riolering één voor het hemelwaterafvoer (HWA). Dit wordt gedaan om alle huizen klaar te maken voor de toekomst, waarin schoon water apart afgevoerd wordt. Een grondwerker kan dus verantwoordelijk zijn voor uiteenlopende soorten werkzaamheden.

Kleinschalig Grondwerk

Kleinschalig grondwerk is meestal van toepassing wanneer nutsbedrijven of andere bedrijven onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een storing of aan lekkage, waardoor het nodig kan zijn om lokaal reparaties uit te voeren. In dit soort gevallen is het nodig om de straat lokaal open te graven en te zoeken naar de oorzaak. Vooral kapotte waterleidingen, gasleidingen en elektriciteitskabels moeten snel gerepareerd worden, omdat dit potentieel gevaarlijk is. In dit soort gevallen zal een grondwerker in de meeste gevallen handmatig werkzaam zijn, echter kan je ook weer gebruik maken van een minikraan.

Werken als grondwerker

Een grondwerker is over het algemeen werkzaam met diverse collega’s die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een machinist grondverzet die verantwoordelijk is voor het graven van gleuven. Omdat een kraanmachinist in de meeste gevallen niet alles kan zien vanuit de kraan is het de verantwoordelijkheid van de grondwerker om erop toe te zien dat de machinist geen kabels of leidingen raakt. Ook het controleren van de graafdiepte behoort tot de werkzaamheden.

Bekijk onze vacatures voor Grondwerkers, klik hier

Een grondwerker kan verantwoordelijk zijn voor diverse werkzaamheden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. In veel gevallen werkt een grondwerker ook samen met andere vakmensen zoals een boormeester.

Voor de specifieke taak grondwerker zijn geen opleidingsmogelijkheden. Wel kan het een onderdeel zijn van de Mbo-opleiding grond, water en wegenbouw (GWW), hoveniersopleiding of stratenmakersopleiding. De beste opleiding voor dit beroep zal dan ook de Mbo-opleiding allround vakman gww (vakman gww) zijn. Als grondwerker is het belangrijk dat je veilig kunt werken volgens de werktekening. In de meeste gevallen zullen nieuwe grondwerkers een beroepsopleiding volgen, waarbinnen ervaren collega’s fungeren als leermeester. Welke opleiding het meest geschikt is voor een grondwerker is dan ook afhankelijk van de verdere werkzaamheden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een grondwerker werkzaam kan zijn

Als grondwerker werk je doorgaans in de grond- weg of waterbouw, in loondienst van een bedrijf. Daarnaast komt het beroep voor binnen gespecialiseerde bedrijven zoals een drinkwaterbedrijf, een telecombedrijf of bij een aannemer. Grondwerkzaamheden is een ruim begrip, omdat grondwerkzaamheden binnen veel bedrijven nodig zijn. Een grondwerker kan ook werkzaam zijn als ondernemer en dan voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn.

Als grondwerker is je belangrijkste competentie dat je fysiek fit bent, omdat het werk nogal eens zwaar kan zijn. Lang niet alle grondwerken worden met machines uitgevoerd. Denk hierbij aan werkzaamheden waar al bestaande leidingen in de grond gewerkt zijn, en het risico te groot is op beschadigingen als er met een machine gegraven wordt. In het algemeen is ook communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat een je veel met collega’s te maken hebt tijdens de werkzaamheden. Daarnaast kan veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook kan het belangrijk zijn dat je aangemerkt kan worden als monteur en technicus, afhankelijk van de soort werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden voor een grondwerker zijn motivatie, doorzettingsvermogen, energie, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als grondwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een grondwerker is over het algemeen redelijk goed te noemen. Wel kan het belangrijk zijn dat je beschikt over de juiste opleidingen, omdat het werken als grondwerker in veel gevallen gezien moet worden als een aanvulling op een ander beroep. Er is over het algemeen niet veel vraag naar grondwerkers die alleen handmatige grondwerkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit neemt niet weg dat grondwerkzaamheden voor bedrijven heel belangrijk zijn. De doorgroeimogelijkheden kunnen gezien worden in het aansturen van andere grondwerkers. In dat geval kun je wellicht aangemerkt worden als ploegbaas.

Bekijk onze vacatures voor Grondwerkers, klik hier