Veilig rijden met de vrachtwagen - A12 Personeelsdiensten
a12chauffeur7

Veilig rijden

Veilig rijden in de vrachtwagen

Veilig rijden: Vrachtwagens moeten aan verschillende eisen voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld spiegels hebben waarmee de chauffeur de dode hoek kan zien. Of een tachograaf die de rijtijden en rusttijden registreert.

Spiegels voor dode hoek vrachtwagen

Vrachtwagens met een grotere spiegel hebben geen dodehoekspiegel nodig. Hebben vrachtwagens geen grotere spiegel, dan moeten zij een aparte dodehoekspiegel hebben. Eigenaren van vrachtwagens moeten de oude hoofdspiegel en breedtespiegel vervangen door moderne grotere spiegels.

Vooruitkijkspiegel vrachtwagen

Vrachtwagens moeten een vooruitkijkspiegel of vooruitkijkcamera hebben. Hiermee kan de chauffeur vlak voor de vrachtauto kijken. Deze verplichting geldt sinds 26 januari 2007. Op vrachtwagens van voor die datum hoeft geen vooruitkijkspiegel te zitten, maar het mag wel.

Maximale lengte vrachtwagens

Een vrachtwagen met aanhangwagen mag niet langer zijn dan 18,75 meter.

Maximaal gewicht vrachtwagens

De vrachtwagen mag niet zwaarder wegen dan 50 ton, inclusief de lading. Is dat wel zo dan is er sprake van overbelading. Dit is strafbaar.

Eurovergunning vrachtwagenchauffeurs

Beroepsvervoerders in een vrachtauto of bestelauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo, moeten een Eurovergunning hebben. Deze hebben zij nodig binnen de Europese Unie (EU). U kunt de Eurovergunning aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Richtlijnen voor laden van vrachtwagens

De regels voor laden van bedrijfsauto’s staan in:

Langere en zwaardere vrachtwagencombinatie (LZV)

In Nederland mogen langere en zwaardere vrachtwagencombinaties (LZV’s) rijden. Zij mogen over alle auto(snel)wegen rijden en belangrijke routes. LZV’s kunnen tot 2 keer meer vervoeren dan gewone vrachtwagens met dezelfde hoeveelheid brandstof en chauffeurs.

Om de verkeersveiligheid te garanderen moeten chauffeurs van een LZV een extra examen doen. Een LZV mag niet langer zijn dan 25,25 meter (de lengte van de laadklep niet meegerekend). De vrachtwagencombinatie mag niet meer wegen dan 60 ton.

Ontheffing exceptionele transporten

Soms is een lading zo groot dat het transport buiten de wettelijke normen valt. Dit heet exceptioneel transport. Voorbeelden zijn betonpalen, damwanden, hijskranen en graafmachines. Voor exceptioneel transport is een ontheffing nodig. De RDW verleent deze ontheffing.

Rijtijden en rusttijden chauffeurs

Om ongelukken door vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen moeten vrachtwagenchauffeurs zich aan rijtijden en rusttijden houden.

Digitale tachograaf

Vrachtwagens moeten een digitale tachograaf hebben. Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van de vrachtwagen.

Bron:  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijksoverheid)

Ook Chauffeur worden? Schrijf je snel in!