Vervoer gevaarlijke stoffen - A12 Personeelsdiensten
adr-a12-opleiding

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen

Explosieve of giftige stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten zich daarom aan strenge regels houden.

Eisen aan voertuigen, vervoermiddelen, verpakkingen en chauffeurs. Een bedrijf dat gevaarlijke stoffen wil vervoeren, moet zich houden aan regels voor:

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert transporteurs van gevaarlijke stoffen. Ook geeft de ILT informatie en advies aan vervoerders van gevaarlijke stoffen.

Belangrijkste wetten over vervoer gevaarlijke stoffen

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) is de belangrijkste wet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland.

De algemene regels in deze wet zijn uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen. In dit besluit staan de (technische) voorschriften per soort vervoer.

Voorschriften per soort vervoer

Er bestaan aparte regels voor de verschillende soorten vervoer. Er zijn internationale regelingen (die als geheel in Nederland zijn ingevoerd) voor:

  • wegvervoer;
  • binnenvaart;
  • spoorvervoer;
  • luchtvervoer.

Tunnels en gevaarlijke stoffen

Vrachtwagenchauffeurs mogen niet zomaar met gevaarlijke stoffen door alle tunnels rijden. Hiervoor gelden Europese regels. De veiligheidscategorie waaronder de tunnel valt, bepaalt welke gevaarlijke stoffen erdoor mogen.

Verplichte routes voor grootschalig vervoer

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water is er het Basisnet. In dit Basisnet hebben Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de vervoerroutes voor gevaarlijke stoffen.

Melden incidenten bij vervoer gevaarlijke stoffen

Bij een groot gevaar of een dreiging daarvan komt de ILT altijd kijken. De ILT bepaalt of er een inspecteur komt kijken. Dit hangt af van de omvang en de aard van het voorval.

Tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen kan een ongeluk gebeuren. Of een lek in de tank ontstaan. De transporteur en andere betrokkenen moeten dit zo snel mogelijk melden bij de ILT. Dit kan op de volgende manieren:

Meer weten? Neem contact op of bekijk ook onze opleidingen.

Bron: rijksoverheid